Transaktioner af ledende medarbejdere samt disses nærtstående

Læs hele meddelelsen i vedhæftede fil