Pranešimas apie AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ balsavimo teisių įgijimą

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ informuoja, kad 2018 m. balandžio 16 d. gautas bendrovės akcininkų grupės pranešimas apie AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ balsavimo teisių įgijimą (žr. pridedamus dokumentus).

Share this post