Kommuniké från Industrivärdens årsstämma 2018

Industrivärdens årsstämma hölls den 17 april 2018 på Grand Hôtel i Stockholm varvid bl a nedanstående beslut fattades.

Share this post