CORRECTION: Dėl 2018 m. balandžio 27 d. šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

Patikslinimas: AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2018 m. balandžio 27 d., o ne 2018 m. balandžio 28 d., kaip buvo pranešta prieš tai

Share this post