Debitormassens sammensætning

Til Nasdaq Copenhagen A/S                                                             23. april 2018
                                                                                                           Meddelelse nr. 38/2018

Debitormassens sammensætning

I medfør af lov om værdipapirhandel § 27a, stk. 1 vedlægges fil med oplysninger om debitormassens sammensætning i obligationer udstedt af BRFkredit a/s.

Oplysningerne vil endvidere kunne ses på BRFkredits hjemmeside på brf.dk.

For yderligere oplysninger om dataformat og -indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside.

Eventuel henvendelse kan rettes til head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 45 26 20 82.

Venlig hilsen
BRFkredit

Share this post